Nasza oferta

Doradzamy fimom jak efektywnie wykorzystywać potencjał przedsiębiorstwa

Doradztwo w zakresie obsługi kadrowej

• dokumentacji kadrowej • czasu pracy • urlopów wypoczynkowych • podróży służbowych • współpracy ze związkami zawodowymi • odpowiedzialności materialnej pracowników • obowiązków pracodawcy w zakresie BHP

Doradztwo prawne

• zawierania i rozwiązywania umów o pracę • uprawnień pracowniczych: rodziców, niepełnosprawnych, młodocianych • postępowania w razie kontroli PIP • umów cywilnoprawnych • należności pracowniczych (wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, dodatki, premie) • tworzenia i zmiany regulaminów • nakładania kar porządkowych • odpowiedzialności materialnej pracowników

Doradztwo księgowe

• naliczania wynagrodzeń (pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie) • rozliczania nieobecności, nadgodzin, dodatków i innych świadczeń należnych pracownikom • sporządzania deklaracji i raportów do ZUS, PFRON, US • przygotowania i wystawiania zaświadczeń dla pracowników (np. zaświadczenia o zarobkach

Interdyscyplinarny zespół

W naszym zespole są osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsłudze prawnej i księgowo-kadrowej.

Co nas wyróżnia

Działamy kompleksowo,aby zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów
Wieloletnie doświadczenie
Specjaliści z branży
Kompleksowe działania
Nowoczesny outsourcing doradztwa kadrowego
Indywidualne podjeście
Każde przedsiębiorstwo jest inne i wymaga nowego podejścia

Jak działamy

Prosty 3 etapowy proces

Skontaktuj się z naszym doradcą - dowiedz się jak możemy Ci pomóc!